Wszystkie artykuły w kategorii: "Projekty i realizacje"


  1. Budżety pod lupą Czytaj

     Sabina Lubaczewska

     Aleksandra Zienkiewicz


Polecane artykuły:

Systemy gospodarki odpada(...)

Po reformie gospodarki odpadami, jaka miała miejsce w Polsce w 2012 r., obserwujemy dynamiczne kształtowanie się na nowo tego sektora gospodarki. Niewątpliwie stwierdzić można, że „sercem” stają się instalacje regionalne (RIPOK-i) i to wokół nich budowane są systemy. A może by tak… spróbować inaczej? Zasadniczo można wyróżnić dwie strategie, jakie przyjęto w regionach – pierwsza, znacznie bardziej rozpowszechniona, opiera się na unieszkodliwianiu odpadów w instalacj(...)
»

Nowa rzeczywistość energe(...)

Otto von Bismarck powiedział kiedyś, że chcąc zniszczyć Polaków, należy dać im swobodę samodzielnego rządzenia sobą. Patrząc na sytuację energetyki wiatrowej w Polsce przez pryzmat planowanych ustaw: OZE, krajobrazowej i tzw. odległościowej, trudno nie odnieść wrażenia, iż powiedzenie to wciąż pozostaje niezwykle aktualne. Dlaczego? Po pierwsze, aktualny system finansowania krajowej energetyki wiatrowej, którego początki sięgają 2005 r., w praktyce pokazał, i(...)
»