Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo i zarządzanie"

Polecane artykuły:

Sterowanie ryzykiem w wod(...)

Funkcjonowanie systemu zaopatrzenia w wodę (SZW) niesie za sobą ryzyko związane z brakiem dostawy wody oraz złą jej jakością. Krajowe i światowe uregulowania prawne oraz demokratyzacja życia publicznego wymagają dostosowania i rozwijania metod badawczych związanych z bezpieczeństwem działania tego systemu. Dużego znaczenia nabiera zatem odpowiednie sterowanie ryzykiem. Terminy „bezpieczeństwo” i „(...)
»

Zasadnicze kierunki aktyw(...)

Przełom roku to czas podsumowań, ocen i refleksji. W zasadzie już od listopadowych Targów POLEKO prowadzimy w PIGO dyskusje o tym, jakie działania powinniśmy podejmować w 2004 r. Dotychczasowa, kilkumiesięczna działalność naszej organizacji dała nam już sporo doświadczeń i wiedzy. W tym krótkim czasie udało nam się stworzyć czytelne zasady działania Izby, które opierają się na otwartości, transparentności oraz partnerskiej współpracy z administracją rządową i samorządową. Cieszymy się, że uznani(...)
»