Wszystkie artykuły w kategorii: "Parki i ogrody"

Polecane artykuły:

System zbiórki elektrośmi(...)

W sierpniu tego roku minęły dwa lata od dnia, kiedy na ulice Poznania po raz pierwszy wyruszył popularny Gratowóz. Znany jest jako Mobilny Punkt Gromadzenia Odpadów Problemowych, który w pierwszą sobotę każdego miesiąca zgodnie z harmonogramem bezpłatnie odbiera od mieszkańców Poznania odpady niebezpieczne i problemowe.(...)
»

Sprzeciw wobec walki z wi(...)

PIGEO z niepokojem obserwuje nasilające się w ostatnim czasie działania medialne i propagandowe, mające na celu zablokowanie rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce. W prasie regularnie powtarzane są pełne niedomówień i przekłamań twierdzenia o rzekomej szkodliwości energetyki wiatrowej oraz ogólnoświatowym odwrocie od promowania tego typu energetyki odnawialnej. Biorąc pod uwagę polskie zobowiązania wobec Unii Europejskiej w zakresie promocji i wzrostu udziału energii z odnawialny(...)
»