Wszystkie artykuły w kategorii: "Parki i ogrody"

Polecane artykuły:

Wyposażenie stacji demont(...)

  W procesie budowy stacji demontażu pojazdów samochodowych wycofanych z eksploatacji niezbędnym elementem infrastruktury jest separator substancji ropopochodnych, w który musi być wyposażony każdy zakład SWE.   Dobór separatorów i osadników określa m.in. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy odprowadzeniu ścieków do w&oa(...)
»

Zadania na przyszłość(...)

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w Polsce Budowa tysięcy kilometrów sieci kanalizacyjnych oraz budowa, rozbudowa i modernizacja wielu oczyszczalni ścieków to zadania, którym branża wodociągowo-kanalizacyjna w Polsce musi sprostać w ściśle określonym czasie. Luka strukturalna, którą zwykło się określać niedobory w zakresie wyposażenia w urządzenia, sieci i instytucje infrastrukturalne, oraz dystans dzielący polskie gminy od standardów europejskich stanowią dla w(...)
»