Wszystkie artykuły w kategorii: "Fauna w mieście"

Polecane artykuły:

Opłata się zwraca(...)

Opłata środowiskowa za składowanie odpadów z jednej strony jest stymulatorem postępu, bo wymusza coraz nowocześniejsze inwestycje, ale z drugiej dodatkowo obciąża mieszkańców, którzy będą za nie płacić. Branżowcy są jednak zgodni, że rozwój i jego koszty przyczyniają się do większej troski o środowisko. – Jeżeli uznajemy, że postęp polega na zwiększeniu poziomu recyklingu i odzysku oraz na zagospodarowywaniu odpadów w sposób bardziej ekologiczny i zgodny z dyrek(...)
»

Zielone kampusy uniwersyt(...)

Na terenach kampusów uniwersyteckich formowane są idee, które mogą stać się podwalinami przyszłych zmian i postępu. Na te obszary należy patrzeć nie tylko poprzez pryzmat budynków i ich wnętrz, ale także otoczenia, które trzeba kształtować w sposób sprzyjający rekreacji i wypoczynkowi. Wiodącym aspektem powinno być wdrażanie na uczelnianych terenach zieleni najnowszych technologii oraz modelowych rozwiązań, które będą forpocztą dla innych tego typu obszarów. Pr(...)
»