Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Lepsza woda we Wrocławiu(...)

Rozpoczęcie inwestycji finansowanych z Funduszu Spójności we wrocławskich Wodociągach MPWiK we Wrocławiu jest zakładem z ponad 130-letnią tradycją. Dostarcza wodę mieszkańcom Wrocławia, części Oławy i Brzegu. Firma eksploatuje ponad 1790 km sieci wodociągowej i ponad 1138 km kanalizacyjnej. Każdego roku dostarcza odbiorcom 47,7 mln m3 wody, z czego 77% – do domów i mieszkań. Rocznie oczyszcza 44,8 mln m3 ścieków. (...)
»

Integracja usług - nowe s(...)

Rządy różnych państw próbują zwiększyć efektywność, poprawić jakość i obniżyć koszty świadczenia usług infrastrukturalnych, związanych z dostawą prądu, gazu, wody czy z łącznością telekomunikacyjną, poprzez ograniczenie ingerencji państwa w sprawy gospodarcze. Jednym z rozwiązań jest łączenie różnego rodzaju usług komunalnych i wchodzenie na rynek, jako przedsiębiorstwo świadczące usługi zintegrowane. Angielski termin multi-utility jest związany z dużymi międzynarodowymi przedsiębiorstwami, d(...)
»