Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Opłaty za wody opadowe i (...)

Wprowadzanie opłat za odprowadzanie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do urządzeń kanalizacji deszczowej, będących w posiadaniu Wodociągów Miejskich w Radomiu, nastąpiło w oparciu o obowiązujący stan prawny. Urząd Miejski w Radomiu przystąpił do procedury przekazania aportem do Spółki Wodociągi Miejskie sieci kanalizacji deszczowej. Prace przygotowawcze rozpoczął, specjalnie powołany(...)
»

O nastrojach wśród średni(...)

O nastrojach wśród „średnich” wytwórców energii z wiatru „Towarzysze! Stoimy nad przepaścią. Przyszedł czas, by zrobić wielki krok do przodu!”. Znane od lat słowa Władysława Gomułki wydają się pasować do aktualnych nastrojów wśród „średnich” wytwórców na rynku energetyki wiatrowej w Polsce. Mówiąc o polskim rynku energii wiatrowej, należy każdorazowo wyraźnie dookreślać, o jakim segmencie wytwórców tego rynku rozmawiamy. Trzeba bowiem sob(...)
»