Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Jak zwiększyć kalorycznoś(...)

W celu poprawy jakości paliw pozyskanych z odpadów komunalnych można zastosować dwa zasadnicze rozwiązania technologiczne, związane z mechaniczno-biologicznym przetwarzaniem odpadów. Pierwszym jest wyselekcjonowanie materiałów o wysokiej wartości opałowej, a kolejnym suszenie biologiczne całej masy odpadów. Ponadto najczęściej paliwa z odpadów komunalnych wzbogaca się wysokokalorycznymi odpadami przemysłowymi. Wysokiej jakości paliw(...)
»

Nie możemy pozwolić sobie(...)

Budowa sześciu spalarni w Polsce weszła w ostatnią fazę. Redakcja „Przeglądu Komunalnego” zorganizowała pod koniec maja br. debatę pt. „Przejęcie i przygotowanie do eksploatacji instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych”, która odbyła się w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. Przy jednym stole zasiedli wspólnie przedstawiciele i beneficjenci instalacji, inwestorzy, wykonawcy oraz specjaliści. Główną kwestią poruszaną podczas rozmów było zatrudnienie wykwalifikow(...)
»