Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nowelizacja ustawy o zuży(...)

Znowelizowana ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym przybliży polski akt prawny do unijnej dyrektywy. W ten sposób zostanie dokonana pełna transpozycja unijnego prawa na gruncie krajowym. Celem prowadzonej nowelizacji jest wprowadzenie niezbędnych zmian do ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym1, a przede wszystkim pełna transpozycja dyrektywy 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego(...)
»

Susza i niedobory wody(...)

Powstały już pierwsze w historii Unii Europejskiej plany zarządzania ryzykiem powodziowym. Kolej na plany zapobiegania skutkom suszy, która to w Europie stała się jednym z przejawów zmian klimatu. Tego typu zadanie na najbliższe lata wyznaczył sobie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (KZGW), który wspólnie z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Państwowym Instytutem Geologicznym chce takie dokumenty przeznaczone dla dorzeczy opracować. W(...)
»