Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Postępowanie z odpadami s(...)

Surowcem do wytwarzania styropianu jest polistyren produkowany na bazie ropy naftowej. Przy pomocy pentanu, jako środka spieniającego, następuje proces jego polimeryzacji. Powstały polistyren jest gotowy do dalszej obróbki – produkcji styropianu. Proces ten obejmuje spienianie wstępne, czyli zmiękczanie granulek surowca poprzez podgrzewanie i powiększanie ich objętości wskutek ekspansji środka porotwórczego. Do te(...)
»

Nowe obowiązki dla gmin?(...)

Ledwie założenia do projektu ustawy – Prawo wodne zostały skierowane do konsultacji społecznych, a już niektóre propozycje zapisów budzą sporo emocji. Dotychczasowy zakres kompetencji gmin ma bowiem zostać rozbudowany, m.in. o zadania związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych czy rowów odwadniających tereny zurbanizowane. Czy proponowane rozwiązania są słuszne?   dr Stanisław Gawłowski, se(...)
»