Budżet obywatelski a formy zagospodarowania zieleni na terenach publicznych

wydany w Zieleń Miejska – 2018-11
  DRUKUJ

W ostatnim czasie pojawiają się różne pomysły na zwiększenie aktywności w lokalnych społecznościach. Celowi temu służy umożliwienie realizacji przez samorządy lokalne zadań w przestrzeni publicznej bezpośrednio wskazywanych przez mieszkańców. Zamierzenia te mogą oczywiści obejmować również zróżnicowane formy zagospodarowania zieleni.

 

Na tej podstawie m.in. zakładane są ogrody na terenach, które miasto użycza ludziom, ponieważ stanowią one nieużytki bądź obszary o nieuregulowanym stanie prawnym. Niestety, później może wynikać z tego sporo problemów związanych z ich innym niż pierwotnie zakładano sposobem zagospodarowania. Zmienia się bowiem ich funkcja, przeznaczenie (np. w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy) albo też odnajdują się właściciele, któryc [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus