Rośliny na zielone dachy

wydany w Zieleń Miejska – 2018-11
  DRUKUJ

Ogrody dachowe ze względu na korzyści ekologiczne i ekonomiczne oraz walory estetyczne stają się coraz popularniejsze w Polsce. Są to nie tylko typowo zazielenione powierzchnie dachów budynków, ale też zagospodarowane i obsadzone roślinami podziemne garaże z całą infrastrukturą służącą mieszkańcom osiedli – placami zabaw, miejscami do rekreacji i wypoczynku. Przyczyniają się one do łagodzenia klimatu w miastach, retencjonują wody opadowe oraz korzystnie wpływają na poprawę stanu powietrza.

Rozpatrując najważniejsze czynniki warunkujące prawidłowe funkcjonowanie ogrodów dachowych w perspektywie wieloletniej, obok istotnych kwestii technologicznych, należy zwrócić uwagę na właściwy dobór roślin. Najczęściej decyzje o zastosowaniu określonych gatunków podejmowane są na podstawie grubości warstwy podłoża, w który [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus