Wszystkie artykuły w kategorii: "Rośliny"

Polecane artykuły:

Architektura parkowa(...)

Elementy architektury ogrodowej odgrywają w terenach zieleni kluczową rolę – mają ułatwiać użytkownikowi poruszanie się po obiekcie, służyć jego bezpieczeństwu, sprzyjać wypoczynkowi, wreszcie – zdobić… Fot. 1. Alejka parkowa o nawierzchni z gruboziarnistego piasku Największą grupę stanowią detale architektonic(...)
»