Wszystkie artykuły w kategorii: "Rośliny"

Polecane artykuły:

Próba zbilansowania zyskó(...)

Wpływ autostrady na środowisko Na odcinku autostradowej obwodnicy Poznania od węzła Komorniki do Krzesin powstają ścieki z wód opadowych i roztopowych, które są podczyszczane w systemie dwu- lub trzystopniowym. Zbierane są one szczelnymi kanałami, usytuowanymi w pasie dzielącym (gdy autostrada biegnie po nasypie) lub po obu stronach w poboczu (gdy autostrada biegnie w wykopie).(...)
»

Sposoby finansowania ener(...)

Pozyskiwanie zewnętrznego finansowania inwestycji dotyczących wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych ma kluczowe znaczenie dla rozwoju tego sektora. Długie okresy zwrotu z inwestycji, a także wciąż znaczna niepewność warunków biznesowych i prawnych prowadzenia działalności sprawiają, że wsparcie tej branży ma kluczowe znaczenie dla jej rozwoju. Finansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii może być prowadzone na trzy sposoby: może to być wsparcie inwestycji w ochronę śr(...)
»