Wszystkie artykuły w kategorii: "Kształtowanie przestrzeni"

Polecane artykuły:

Zielona przyszłość miast(...)

Zalety tworzenia zielonych dachów i fasad wskazywali prelegenci V edycji konferencji naukowo-technicznej „DAchy i FAsady – zielona przyszłość budownictwa miejskiego”, która odbyła się 11 marca br. podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa BUDMA w Poznaniu. Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA. – Obecna gospodarka wodna w odniesieniu do wód opadowych zaczyna być niewystarczająca, wywołuje liczne przeciążenia systemów kanalizacyjnyc(...)
»

Ocena oddziaływania przed(...)

Pojawienie się w prawie ochrony środowiska nowego instrumentu o nazwie Environmental Impact Assessment (EIA), którego polski odpowiednikiem jest ocena oddziaływania na środowisko, zapoczątkowało tzw. drugą generację instrumentów prawnych ochrony środowiska. W ocenie oddziaływania na środowisko skupiają się elementy składowe trzech zasad prawa ochrony środowiska: kompleksowości ochrony oraz prewencji i zasady przezorności. Ocena w ujęciu prakseologicznym j(...)
»