Wszystkie artykuły w kategorii: "Kształtowanie przestrzeni"

Polecane artykuły:

Certyfikaty jakości bioko(...)

Premier Waldemar Pawlak 19 marca podpisał rozporządzenie w sprawie trybu wydawania certyfikatów jakości biokomponentów przez akredytowane jednostki certyfikujące. W sposób szczegółowy określono tryb ich wydawania przez akredytowane jednostki certyfikujące, uwzględniając obowiązujące wymagania normalizacyjne i normatywne do przeprowadzania badań i orzekania w sprawach jakości. Zagadnienia regulowane przedmiotowym aktem prawnym były dotychczas u(...)
»

Zdezintegrowane zarządzan(...)

Ustalany w planach zagospodarowania przestrzennego plan dróg i ulic w dużym stopniu determinuje strukturę, a w szczególności trasy układanych w przekroju ulicy podziemnych przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych i gazowych oraz kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych. Sieci tych przewodów obsługują te same usytuowane przy ulicy nieruchomości. Aby określić ich zdolności do dostarczania odpowiedniej ilości mediów, a (...)
»