Wszystkie artykuły w kategorii: "Inspiracje"

Polecane artykuły:

Nie tylko handel emisjami(...)

Dla współczesnego świata jednym z wiodących tematów w sferze zarówno politycznej, jak i gospodarczej są zmiany klimatu. Wiele rozmów toczy się wokół działań, które powinny być podejmowane na rzecz zahamowania wzrostu średniej temperatury na Ziemi. Jak to jednak zazwyczaj bywa –– problemem pozostają pieniądze. Kto i ile środków powinien wyasygnować na ograniczenie niekorzystnych zmian? Próba (...)
»

Ścieki i osady z przemysł(...)

Bardzo zróżnicowanej działalności produkcyjnej zakładów branży spożywczej towarzyszy wytwarzanie wielu substancji niekorzystnie oddziałujących na otoczenie. Względy higieniczne oraz wymagana wysoka jakość produktów końcowych są główną przyczyną dużego zużycia wody i stosunkowo ograniczonych możliwości jej recyrkulacji w porównaniu z innymi gałęziami przemysłu. Z tego powodu zaopatrzenie w wodę oraz gospodarka ściekowo-osadowa w przemyśle spożywczym są często uważane za najistotni(...)
»