Wszystkie artykuły w kategorii: "Informacje"

Polecane artykuły:

Jak to się robi w Lublini(...)

Dzikie zwierzęta w miastach Z punktu widzenia biologii miasto jest swoistym ekosystemem i jak każdy ekosystem składa się ze środowiska nieożywionego, czyli biotopu, oraz organizmów żywych – czyli biocenozy. Występuje tu też ogromna bioróżnorodność. Jest jednak coś, co wyróżnia miasto spośród innych ekosystemów. Miasto jest podporządkowane jednemu gatunkowi dominującemu – człowiekowi i o ile część gatunków (zwłaszcza mniejszych zwierząt) na przestrzeni wieków (...)
»

Wykroczenia a dane osobow(...)

Czy straż miejska może pozyskać od burmistrza wizerunek osoby fizycznej, który jest niezbędny do ustalenia sprawcy wykroczenia drogowego? Jeśli pozyskanie przez straż gminną wizerunku osoby jest niezbędne na potrzeby ustalenia sprawcy wykroczenia drogowego, to wydaje się, że udostępnienie takich danych przez burmistrza byłoby uprawnione. Zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dopuszczalność przetwarzania danych (a wi(...)
»