Wszystkie artykuły w kategorii: "Fauna w mieście"

Polecane artykuły:

Spis treści(...)

SPIS TREŚCI   Temat wydania 8 / Nowe Prawo wodne Jubileusz 12 / To już trzysta „Przeglądów”! Prawo ochrony środowiska 14 / Przegląd prawa 17 / Zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych poza instalacjami i urządzeniami 20 / Prawna ochrona gatunków. Cz. XIII Gospodarka odpadami 24/ Spalanie bi(...)
»

Program Operacyjny &#8222(...)

Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej – przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej, rozwijaniu spójności terytorialnej – jest głównym celem Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Polityka spójności UE na lata 2007-2013 została opisana w artykule 158 Traktatu, który mówi o konieczności wzmocnienia jej spójności gospodarczej i społecznej(...)
»