Wszystkie artykuły w kategorii: "Fauna w mieście"

Polecane artykuły:

Przetargi(...)

Piękniejące Podkarpacie Dzięki wsparciu środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 dawny blask odzyska zabytkowy Zespół Pałacowo-Parkowy Lubomirskich w Przemyślu. Przetarg na realizację I etapu inwestycji rozstrzygnęła zarządzająca obiektem Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, jako zwycięzcę wskazując Jarosławskie Przedsiębiorstwo Budowlane BUDEXIM z Jarosławia. W harmonogramie(...)
»

Charakterystyka energetyc(...)

Przestrzeganie ustaleń dyrektyw Unii Europejskiej wynika z zobowiązań ogólnych Polski, tj. art.226 traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Do 4 stycznia 2006 r. państwa członkowskie UE zobowiązane były, zgodnie z ustaleniami art. 15 dyrektywy 2002/91/WE, przygotować system prawny całościowo i terminowo ją wdrażający. Niestety, nie udało się w Polsce zakończyć działań legislacyjnych na czas, z czego już zaczęliśmy się tłumaczyć w Brukseli. Strona polska z końcem grudnia 200(...)
»