Wszystkie artykuły w kategorii: "Fauna w mieście"

Polecane artykuły:

Konkurencja na rynku wywo(...)

  Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w art. 7 ust. 1 pkt 3 zalicza do zadań własnych gminy kwestie związane z utrzymaniem czystości i porządku oraz sprawy utrzymywania składowisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Szczegółowo zadania te określono w odrębnych ustawach.   W przypadku gospodarowania odpadami komunalnymi będą to w szczególności Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach oraz Ustawa z 13 wrześni(...)
»

Ławeczki na jubileusz(...)

Remondis Szczecin jako jedna z niewielu firm zajmujących się zagospodarowaniem odpadów kreuje swój wizerunek poprzez sztukę i działania artystyczne. W Polsce spółka zyskała dodatkową popularność, kiedy we współpracy z artystką Moniką Szpener zaprezentowała w Szczecinie, a potem m.in. w Warszawie, Poznaniu, Łodzi i Bydgoszczy, 15 niekonwencjonalnych ławeczek z surowców wtórnych. Cała kolekcja recyklingowych siedzisk została pokazana w (...)
»