Wszystkie artykuły w kategorii: "Architekt krajobrazu"

Polecane artykuły:

W drodze do europejskiego(...)

Wiesław Pasierbek, prezes zarządu Zakładu Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej, został Dyrektorem Roku 2014 w konkursie redakcji „Przeglądu Komunalnego” oraz Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast. Od 2008 r. kieruje Pan ZGO w Bielsku-Białej i od tego czasu wprowadził Pan szereg nowych rozwiązań organizacyjnych, technicznych oraz technologicznych, za które zresztą został Pan wyróżniony tytułem Dyrektora Roku. Na czym(...)
»

Branżowe ABC(...)

Przedsiębiorstwo  świadczy usługi na  terenie  gminy. Jakie konsekwencje i uwarunkowania prawne  musiałyby być spełnione, gdyby gminy ościenne zwróciły się do spółki o  świadczenie usług wod-kan na ich terenie przy założeniu,  że właścicielem infrastruktury wod-kan może być zarówno Spółka świadcząca  usługi, jak i gmina ościenna. Jaka powinna być w takiej sytuacji taryfa dla gmin ościennych? Przedsi(...)
»