Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Elektrownia jądrowa! Po c(...)

Wbrew opinii większości ekspertów krajowych i zagranicznych, rząd z uporem kontynuuje politykę budowy w Polsce energetyki jądrowej na wzór Rosji, Litwy, Białorusi i Czech, co może świadczyć o tym, że mimo werbalnego poparcia unijnej polityki energetycznej, gdzieś w sercach i umysłach obecnych polskich decydentów drzemią stare pomysły rodem z RWPG. Teraz fachowcy z PGE wymyślili, że najlepszym miejscem lokalizacji dla elektrowni jądrowej o mocy ok. 3000 MW będzie(...)
»

Kreatywne miasta(...)

Planowanie przestrzeni współczesnych miast może być kreatywne. Tego chcieli dowieść młodzi naukowcy i studenci z różnych ośrodków akademickich, a także przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego podczas VI Ogólnopolskiej Konferencji „Miasto kreatywnie”, zorganizowanej w połowie maja w Toruniu. Zaproponowana przez organizatorów tematyka dotyczyła zarówno teoretycznych, jak i metodycznych zagadnień związanych z planowaniem kreatywnych przestrzeni w miastach. Uwzględniono przegląd prakty(...)
»