Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Monitoring składowisk odp(...)

  Artykuł 59 ust. 1 pkt 7 Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU z 2010 r. nr 185, poz. 1243) stanowi, że zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany je monitorować przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu jego eksploatacji oraz corocznie przesyłać uzyskane wyniki wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do końca pierwszego kwartału po zakończeniu roku kalendarzowego, którego te wyniki dotyczyły.  (...)
»

Inwestycyjny kalejdoskop(...)

Projekt dla środowiska Blisko 4,9 mln zł brutto pochłonie modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie (woj. zachodniopomorskie). Obiekt po przebudowie będzie mógł przyjmować maksymalnie 1488 m3 ścieków na dobę. W ramach przedsięwzięcia w oczyszczalni wybudowane zostaną nowe obiekty technologiczne: przepompownia ścieków surowych, wielokomorowy reaktor sekwencyjny SBR, budynek technologiczny posadowiony na płycie wierzchni(...)
»