Wszystkie artykuły w kategorii: "Rośliny"

Polecane artykuły:

Rozłączność zadań we wspó(...)

Związki międzygminne stanowią jedną z dwóch podstawowych form publicznoprawnej współpracy pomiędzy gminami w zakresie realizacji zadań publicznych. Forma ta od lat cieszy się niezmiennym zainteresowaniem ze strony jednostek samorządu terytorialnego, o czym może świadczyć fakt, iż na koniec czerwca 2014 r. w rejestrze prowadzonym przez ministra administracji i cyfryzacji wpisane były 223 działające związki międzygminne. Szereg z nich utworzono wyłącznie w celu realiz(...)
»

Większa konkurencja to ni(...)

Zniesienie regionalizacji instalacji i możliwość transportowania odpadów między województwami to jedna z najważniejszych zmian zapisanych w projekcie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.). Zanim jednak wejdzie w życie, warto zadać pytanie, jakie będą jej konsekwencje. Ministerstwo Środowiska wskazuje, że planowane zniesienie regionalizacji ma służyć zwiększeniu konkurencyjności, a docelowo amortyzować koszty opłaty śmieciowej ponoszonej przez(...)
»