Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo i zarządzanie"

Polecane artykuły:

Zielony wizerunek Szczeci(...)

Szczecin różni się od pozostałych aglomeracji Polski nie tylko rozplanowaniem ulic i placów, lecz przede wszystkim dużą powierzchnią terenów zieleni. Miasto od dawna dba o swój wizerunek, inwestuje w tereny zieleni oraz realizuje programy związane z jej rozwojem. Pod względem struktury użytkowania gruntów Szczecin jest miastem o wysokim, bo 41-procentowym udziale terenów zieleni.Znajduje to odzwierciedlenie w dokumentach programowych (...)
»

BREEAM – nie tylko dla bi(...)

Biorąc pod uwagę dotychczasowe realizacje BREEAM w Polsce, można odnieść wrażenie, że główni zainteresowani tym typem certyfikacji to deweloperzy obiektów biurowych. Warto jednak pamiętać, że system ten pozwala też na ocenę budynków przemysłowych. Coraz większa wiedza na temat dostępnych metod wielokryterialnej oceny budynków oraz świadomość, jakie korzyści są związane z zieloną certyfikacją sprawiły, że w Polsce w ciągu ostatniego roku zai(...)
»