Wszystkie artykuły w kategorii: "Fauna w mieście"

Polecane artykuły:

Osobisty felieton(...)

Ostatnio zrobiło się jakoś rocznicowo i uroczyście. I wspomnieniowo. A to młody redaktor z Tygodnika Powszechnego wyciąga mnie na rozmowy o historii i wywiad o ochronie środowiska w czasach PRL-u, a to znów zostaję (że nieskromnie przypomnę) Człowiekiem Roku Polskiej Ekologii. Tytuł ten jest kolejnym wyróżnieniem – po Nagrodzie Pracy Organicznej w Ochronie Środowiska im. Wojciecha Dutki, którą otrzymałem jesienią 2010 r. Jeszcze trochę i stanę w szranki o Nagrodę No(...)
»

Spalarnia – element(...)

Rozważania sceptyczniejącego optymisty Dyrektywa Unii Europejskiej 2000/76 o spalaniu odpadów, a w ślad za nią polskie Rozporządzenie Ministra Środowiska z 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji wprowadzają jednorodne wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza – m.in. ze wszelkich instalacji spalania odpadów. W dokumentach tych wyznaczone są odpowiednie wartości graniczne emisji dla pyłów, grupy zanieczyszczeń nieorganicznych, (...)
»