Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wielkie kłopoty w dużym k(...)

  Polskie członkostwo w Unii Europejskiej spowodowało prawdziwą rewolucję w branży wodociągowo-kanalizacyjnej, która realizuje znaczną część obowiązujących kraj dyrektyw. Przede wszystkim są to dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych, gospodarowania wodami opadowymi czy wykorzystania osadów ściekowych oraz Ramowa Dyrektywa Wodna.   Około 170 aktów prawnych obliguje firmy wod-kan do budowy, ro(...)
»

Czy transport publiczny m(...)

Upraszczając, koszty transportu zbiorowego są przeliczane przez miasta jako iloczyn zleconej do wykonania pracy przewozowej posiadanym taborem i stawki za jeden zrealizowany wozokilometr. Zacznijmy jednak od uświadomienia sobie, co składa się na te koszty oraz kto je finalnie ponosi, a następnie jakie są dostępne instrumenty i możliwości ich optymalizacji. A może nie jest aż tak źle z tymi kosztami i po ich obniżeniu obiecywana i wprowadzana w życie coraz częściej tu i tam darmowa k(...)
»