Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Jak sprawdzić rzetelność (...)

Ustawa z 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (DzU z 2012 r. poz. 1271), która weszła życie 20 lutego br., poszerzyła uprawnienia zamawiających w zakresie konstruowania warunków udziału w postępowaniu. Kontrowersje wywołał ust. 5, wprowadzany poprawką Senatu do art. 22 ustawy – Prawo zamówień publicznych (P.z.p.), który określa te wymogi i opisuje sposób dokonywania oceny ich spełnienia.(...)
»

Poradnik "Przeglądu Komun(...)

Publiczny transport zbiorowy to szereg zagadnień, dotyczących strony zarówno organizatora, jak i operatorów czy przewoźników. Zagadnień nierzadko problematycznych, nasuwających wiele pytań i wymagających niełatwych rozwiązań. Dlatego też chcemy Państwu zaproponować cykliczny poradnik w zakresie transportu zbiorowego, w formie pytań i odpowiedzi, przygotowany przez specjalistów w tej dziedzinie. Rozpoczynając cykl, nawiązujemy do artykułu o obowiązku opracowywania i (...)
»