Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Książki nadesłane(...)

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Przepisy, komentarze, dokumenty Józef Wiśniewski Wydana przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” książka jest uzupełnieniem opracowania „Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – z komentarzem”, uwzględniającego stan prawny na dzień 20 sierpnia 2001 r. Obecne wydanie jest zgodne ze stanem prawnym na dzień 31 marca 2002 r. Biorąc pod uwagę liczne pytania o(...)
»

Co nam proponują organiza(...)

Z początkiem roku weszły w życie nowe ustawy, które bezpośrednio dotyczą recyklingu. Ustawy te mają zmobilizować przedsiębiorców i producentów produktów w opakowaniach do realizacji ustalonych poziomów odzysku i recyklingu. Ta sama ustawa ma pomóc samorządom i firmom komunalnym odpady zbierać. W związku z takimi zmianami już pod koniec ubiegłego roku na naszym rynku powstało kilka organizacji, które deklarują chęć zajęcia się odzyskiem i recyklingiem odpadów opakowaniowych. (...)
»