Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Samozapłony na składowisk(...)

Pożary na składowiskach mają różne przyczyny. To nie tylko podpalenia, ale także nieumyślne zaprószenia ognia czy samozapłony. Kiedy dochodzi do tych ostatnich? Samozapłon to samoistne zapoczątkowanie procesu spalania (płomieniowego lub bezpłomieniowego), bez inicjacji przez zewnętrzne źródła energii, po osiągnięciu przez daną substancję temperatury samozapłonu. Na składowiskach odpadów samozapłony w większości przypadków mogą mieć dwa podstawowe źródła: (...)
»

Odnawialne do 2020 r.(...)

W piątek dziewiątego marca br. odetchnęliśmy z ulgą. Na szczycie szefów państw Unii Europejskiej podjęto decyzję popierającą stanowisko Komisji Europejskiej i wyrażono zgodę na większe wykorzystanie odnawialnych zasobów energii w krajach Unii. Zaakceptowane cele indykatywne do 2020 r. to obniżenie o 20% emisji CO2, zwiększenie do 20% energii ze źródeł odnawialnych i do 10% zużycia biopaliw. Cele są konkretne i realne. Były postulowane od dawna przez wiele środowisk zainteresowanych nowoczesn(...)
»