Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Efektywność minioczyszcza(...)

W Polsce w wielu miejscowościach położonych na terenach niezurbanizowanych nie rozwiązano właściwie problemu oczyszczania ścieków, zgodnie z wymaganiami sanitarnymi i ochrony środowiska. Powodem takiej sytuacji jest niedostateczne wyposażenie tych terenów w infrastrukturę techniczną. Istniejące urządzenia to przeważnie zbiorniki okresowego gromadzenia ścieków, najczęściej przeciążone i nieszczelne, które są uciążliwe pod względem sanitarnym i nie c(...)
»

Od redakcji(...)

Od redakcji   Niemal wszyscy zgodzą się ze stwierdzeniem, że sztuka w dużej mierze jest wynikiem naśladowania natury. Nie musi być przy tym eksponowana w czterech ścianach, w licznych gablotkach, na które turyści często nawet nie zwracają uwagi. Na szczęście powstają ekomuzea, które mają na celu dotarcie ze sztuką właśnie do zwykłych ludzi i pokazanie, że człowiek, tworząc artystyczne instalacje czy iluminacje świetlne, nawiązuje do teg(...)
»