Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Pozytywnie, ale z zastrze(...)

Brak punktów selektywnego zbierania odpadów iniewystarczająca informacja dla mieszkańców– to tylko wybrane zastrzeżenia, jakie ma NIK wobec gmin, w których skontrolowano wdrażanie nowego systemu gospodarowania odpadami. Najwyższa Izba Kontroli przyjrzała się 27 gminom w siedmiu województwach – siedmiu gminom miejskim, sześciu miejsko-wiejskim oraz 14 wiejskim. Generalnie inspektorzy NIK uznali, że we wszystkich kontrolowanych gminach nowy system gospodarowania odpad(...)
»

Prawo antymonopolowe a go(...)

Zasadniczy opis gospodarczego statusu gminy uwzględnia Ustawa z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Zawarta w niej definicja tej gospodarki odnosi się do zadań o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb ludności. Są to np. zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną i cieplną oraz doprowadzenie kanalizacji, lokalny transport zbiorowy czy utrzymanie porządku i czystości. Ustawa ta stanowi również, iż(...)
»