Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Dynamiczny rozwój słonecz(...)

Należy sądzić, że następne dekady spowodują znaczny rozwój technologii słonecznych. Istnieją technologie energetyki słonecznej, które są już traktowane jako technologie dojrzałe. Są to przede wszystkim technologie płaskich cieczowych kolektorów słonecznych, dostępne od ponad 30 lat na rynku energetycznym. Sprawność urządzeń i instalacji słonecznych stale wzrasta, wprowadzane są nie tylko nowe rozwiązania konstrukcyjne, ale i materiałowe. Uważa się(...)
»

Monitoring systemów usuwa(...)

Ciągły wzrost wymagań dotyczących jakości ścieków odprowadzanych do odbiornika, a także potrzeba stosowania technologii o wysokim stopniu niezawodności, pociąga za sobą konieczność rozwoju zaawansowanych technik pomiarów, sterowania i archiwizacji danych. Monitorowanie systemów usuwania oraz unieszkodliwiania ścieków, czyli sieci kanalizacyjnych oraz kom(...)
»