Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Mikro i małe biogazownie (...)

Pod pojęciem gospodarki obiegu zamkniętego, które zostało zaimplementowane w 2015 roku przez Komisję Europejską, znajduje się odejście od gospodarki linearnej, gdzie ostatecznym etapem cyklu życia produktu jest jego utylizacja. Podejście to związane jest z dążeniem do działania w kompleksowym zakresie od kołyski do kołyski, czyli w sposób cykliczny. Powstające odpady w procesie produkcji nie mają być ostatnim ogniwem łańcucha produkcyjnego, ale mają być dalej wykorz(...)
»

Trudno o uniwersalne rozw(...)

Ustawa z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 152, poz. 897) wprowadziła do ustawy o odpadach definicję regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), wyszczególniając wśród tego typu obiektów m.in. instalacje do termicznego przekształcania odpadów oraz instalacje zapewniające mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych (MBP).(...)
»