Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Biblioteka wod-kan(...)

"Komunalne oczyszczalnie ścieków. Podstawy projektowania i eksploatacji" Eugeniusz Klaczyński Poznań 2016 ISBN 978-83-901701-5-2 Publikacja wydana przez firmę Envirotech prezentuje procesy technologiczne wykorzystywane w oczyszczaniu ścieków komunalnych. Opisuje podstawowe mechanizmy fizykochemiczne i charakterys- tyczne parametry technologiczne istotne przy projektowaniu oraz właściwej(...)
»

Czas wsłuchać się w branż(...)

Jeśli szukać przykładów na to, że system prawa w Polsce jest niestabilny, to obszar gospodarki odpadami wydaje się być wręcz modelowym. Zmiany prawne są tu jednak nieuniknione i konieczne. Pytanie tylko: jakie? Koniec roku sprzyja podsumowaniom tego, co dobre i złe na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy i spojrzeniu na to, co czeka nas w nowym roku. Warto więc także przyjrzeć się temu, co najistotniejsze w sferze gospodarki odpadami. Tutaj wszak zmian jest bez(...)
»