Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Kluby Naszej Ziemi(...)

W latach 80. w Australii odbyło się pierwsze „Sprzątanie świata”. Dzisiaj w akcji bierze udział blisko 30 mln wolontariuszy ze 122 krajów. Można powiedzieć, że jest to największa ekologiczna i społeczna inicjatywa na świecie. Dzięki niej ludzie na wszystkich kontynentach uczą się nie tylko, jak dbać o swoje małe ojczyzny, ale każdego dnia pomagają Ziemi, organizując akcje i kampanie na rzecz ochrony środowiska. W Polsce „Sprzątanie świata” już od 1993 r. koordynuje F(...)
»

Najlepsi z najlepszych(...)

Nauka na rzecz ochrony środowiska i przyrody Do ósmej edycji konkursu „Nauka na rzecz ochrony środowiska i przyrody” na najlepsze prace magisterskie przygotowane w polskich szkołach wyższych, ogłoszonej w 2004 r. przez ministra środowiska, zgłoszono 60 prac obronionych na ocenę bardzo dobrą w 2003 r. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac magisterskich oraz promocja zawodowa ich autorów. Prace zgłaszane do konkursu powinny dotyczyć koncepcji p(...)
»