Wszystkie artykuły w kategorii: "Temat numeru"

Polecane artykuły:

Szanse, możliwości i bari(...)

Szanse, możliwości i bariery dla wykorzystania bioodpadów Bioodpady stanowią ilościowo najważniejszy składnik odpadów komunalnych – jak wynika z Krajowego Planu Gospodarki, łącznie jest to około 4,5 mln ton w skali roku. Krajowy Plan wyznaczył rok 2021 jako ostateczny termin wdrożenia we wszystkich gminach w kraju systemów selektywnego odbierania odpadów zielonych i innych bioodpadów u źródła. Tymczasem część obowiązujących przepisów pozostaje nieprecyzyjna.(...)
»

Zastosowanie koagulantów (...)

Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Lubinie, zaprojektowana w 1971 r., obejmująca stopień mechaniczny oraz złoża biologiczne w drugim stopniu, miała zapewnić wymagany stopień oczyszczania ścieków do 1985 r. W takiej sytuacji należało podjąć decyzję o zastąpieniu starej oczyszczalni nową, spełniającą aktualne wymogi prawa polskiego i Unii Europejskiej. W 2001 r. oddano do eksploatacji oczyszczalnię ścieków dla Lubina, zaprojektowaną w oparciu o technologię pięciofazowego osadu czynnego Bardenpho.(...)
»