Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo i zarządzanie"

Polecane artykuły:

Rozwój energetyki słonecz(...)

Uważa się, że następne dekady spowodują znaczny rozwój technologii słonecznych, a przyczyni się do tego przede wszystkim obecna sytuacja paliwowo-energetyczna na świecie1. W ostatnich latach ceny ropy średniorocznie rosły o 23%. Zachwiane zostało bezpieczeństwo energetyczne wielu państw, szczególnie ze względu na niepewność dostaw gazu z Rosji. Coraz częściej światowi eksperci ene(...)
»

Inwestycje w mieście soli(...)

Woda na tyle czysta, by nadawała się do bezpośredniego spożycia występuje coraz rzadziej. Od wieków zgłębiane są tajniki eksploatacji i wszechstronnego wykorzystania tego życiodajnego płynu, a posiadanie wodociągu i kanalizacji stanowi wyznacznik poziomu cywilizacyjnego lokalnych społeczności. Bochnia, jako miasto górnicze, szczególnie odczuwała niedobory wody. Występowanie częstych pożarów powodowanych pracami w kopalni, dostawy wody dla żupy i po(...)
»