Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo i zarządzanie"

Polecane artykuły:

Papież urbanista(...)

Urbanistyka zaliczana jest zazwyczaj do nauk technicznych, choć współczesne problemy miast dalece wykraczają poza takie ujęcie. Dwie encykliki i praktyczne działania papieża Franciszka ujmują ich problematykę w wymiarze filozoficznym i praktycznym. Warto poznać ten holistyczny punkt widzenia, by zrozumieć, dlaczego obecna głowa Kościoła nazywana bywa papieżem urbanistą. Papież Franciszek, którego pontyfikat rozpoczął się ponad dwa lata temu, jest autorem dwóch encyk(...)
»

Obowiązek przyłączenia do(...)

Pozostało już tylko dwa i pół roku do momentu, kiedy to poszczególne aglomeracje o RLM powyżej 2000 będą musiały rozliczyć się z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Trzeba jednak pamiętać, że spełnienie wyznaczonych w KPOŚK wymogów jest częścią zobowiązania, jakie przyjęła na siebie Rzeczpospolita, przystępując do Unii Europejskiej. Zgodnie z traktem akcesyjnym, Polska zobligowała się bowiem, iż do 31 grudnia 2015 r. wypełni obow(...)
»