Wszystkie artykuły w kategorii: "Parki i ogrody"

Polecane artykuły:

O odpadach na wsi(...)

  O reformie systemu gospodarowania odpadami zazwyczaj rozmawia się, patrząc na tę problematykę przez pryzmat miast. Rzadziej głos zabierają osoby, których optyka skupia się na gminach wiejskich. Jeden z nielicznych wyjątków w tym zakresie stanowiła debata pt. „Organizacja odbioru odpadów w gminach wiejskich”, która odbyła się 5 czerwca br. w Warszawie. Podczas tego spotkania, którego organizatorem była Fundacja Wspierania Ws(...)
»

Ministerstwo Gospodarki w(...)

Zbigniew Kamieński zastępca dyrektora Departamentu Energetyki, Ministerstwo Gospodarki Zaistniała sytuacja większej niż obowiązkowy udział produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w 2005 i 2006 r. spowodowała konieczność dostosowania wielkości obowiązku do faktycznej i przewidywanej produkcji. 22 września br. odbyła się międzyresortowa konferencja uzgadniająca projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki zmieniającego rozporządzenie w sprawie sz(...)
»