Wszystkie artykuły w kategorii: "Parki i ogrody"

Polecane artykuły:

Kierunki zmian w Prawie w(...)

Mówiąc o kierunkach zmian w Prawie wodnym, należy rozpocząć od dziewiątej nowelizacji, dokonanej przepisami ustawy z 12 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne (DzU nr 228, poz. 2250). Odnosi się ona w sumie do sześciu grup zagadnień i zasługuje na omówienie z co najmniej dwóch względów. Po pierwsze, za jej przyczyną nastąpiło dostosowanie obowiązujących przepisów do niektórych, nieuwzględnionych wcześniej, wymagań płynących z prawa wspólnotowego. Po drugie, podjęta (...)
»

Lokalne programy i kampan(...)

Wraz ze zbliżającym się momentem ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych ze środków strukturalnych, dostępnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, coraz częściej pojawiają się pytania o możliwości zdobycia środków przez osoby fizyczne. Jakie są szanse pozyskania środków na zakup urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych dla gospo(...)
»