Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"

Polecane artykuły:

Od redakcji(...)

Wielu czytelników zna firmy braci Strach, zajmujące się w różnych miejscach kraju wywozem odpadów komunalnych. Prasa codzienna oraz branżowa wielokrotnie opisywała problemy, jakie one stwarzały zarówno lokalnym, jak i ogólnopolskim przedsiębiorcom, tocząc bój o rynek wywozowy. Sposoby walki o klienta oraz kształtowanie cen za usługi budziły co najmniej kontrowersje, a nie raz były powodem ostrych konfliktów, rozstrzyganych przez służby państwow(...)
»

Poprawa efektywności ener(...)

Na działalność wodociągowo-kanalizacyjną składa się wiele procesów technologicznych o energochłonnym charakterze. W przypadku MPWiK we Wrocławiu zużycie energii elektrycznej jest drugą co do wielkości pozycją kosztową, a największymi odbiornikami są układy pompowe w Zakładach Produkcji Wody oraz we Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków.  Mając na uwadze skalę działalności i wielkość wrocławskiego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego, (...)
»