Wszystkie artykuły w kategorii: "Inspiracje"

Polecane artykuły:

Biogazownie rolnicze - su(...)

Od wielu lat w Polsce obserwuje się rozwój rynku odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz ilościowy wzrost instalacji produkujących energię elektryczną i ciepło w sposób przyjazny środowisku. Z drugiej strony następuje rozwój technologii z zakresu biopaliw, a jednym z rodzajów instalacji OZE, które od kilku lat zyskują na znaczeniu, są biogazownie rolnicze. Dlaczego wybór substratu jest najważniejszy? Biogazownie rolnicze to insta(...)
»

Dyrektywa 91/271/EWG a pr(...)

  Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r. Podpisując traktat akcesyjny 16 kwietnia 2003 r., rząd zobowiązał się do przestrzegania i implementowania prawa unijnego do prawa krajowego. Dzieje się tak na skutek transpozycji dyrektyw UE do prawodawstwa polskiego.   Należy jednak mieć na uwadze to, że choć dyrektywy są nadrzędnymi aktami prawnymi w stosunku do ustaw, to wyznaczają one jedynie cel, jaki należy osiągnąć. Spos&oacut(...)
»