Wszystkie artykuły w kategorii: "Informacje"

Polecane artykuły:

Zmiany w Prawie wodnym(...)

Nader częste zmiany ustaw traktowane są przez legislatora jako zjawisko normalne, służące doskonaleniu systemu prawa. Dość duża część zmian jest jednak uzasadniona – w szczególności wiąże się z procesem dostosowywania prawa polskiego do prawa europejskiego. Warto zatem poszukiwać rozwiązań pozwalających zachować stabilność systemu przy jednoczesnym zapewnieniu mu niezbędnej elastyczności. Ustawa z 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych(...)
»

Książki nadesłane(...)

Ograniczanie zanieczyszczeń w spływach powierzchniowych z dróg. Ocena technologii i zasady wyboru. Halina Sawicka-Siarkiewicz. Warszawa 2003. ISBN 83-85805-85-0 Publikacja prezentuje przegląd technologii ograniczania zanieczyszczeń w spływach z dróg i obiektów im towarzyszących oraz oceny ich funkcjonowania. Scharakteryzowano(...)
»