Wszystkie artykuły w kategorii: "Architekt krajobrazu"

Polecane artykuły:

Utylizacja odpadów na maz(...)

Inwestycja powstaje dzięki inicjatywie samorządowców z dwunastu gmin północnej części Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, którzy w 2004 r. powołali do życia Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami z siedzibą w Giżycku. Zachować piękno Budowa zakładu w Spytkowie jest najważniejszym elementem projektu „Regionalny system gospodarski odp(...)
»

Konferencyjny maraton(...)

Zbigniew Kamieński, zastępca dyrektora, Departament Bezpieczeństwa Energetycznego, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Trzeci tydzień stycznia 2004 r. to okres, w którym miał miejsce swoisty maraton organizowanych w kraju spotkań poświęconych energetyce odnawialnej. Chociaż nie wszystkie dotyczyły wyłącznie regulacji prawnych, to jednak ich tematyka, a zwłaszcza dyskusja, zdominowana była pracami nad nowymi rozwiązaniami ustawowymi w zakresie wykorzystania odn(...)
»