Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Podstawy obliczania i pro(...)

Systemy odwodnienia są nieodłącznym elementem nowoczesnej infrastruktury komunalnej i transportowej. Niezawodność funkcjonowania innych elementów zaplecza technicznego jest często ściśle uzależniona od prawidłowej pracy systemów odwodnienia, definiowanej zarówno jako zdolność do odprowadzania wód ze spływów powierzchniowych, jak i ich retencjonowanie, oczyszczanie, a często także wprowadzanie do gruntu. Z uwagi na aktualnie obserwowany szybki rozwój centrów dużych miast Polski, (...)
»

Strona umowy o zaopatrzen(...)

Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 Ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług. Natomiast, w myśl art. 6 ust. 5 ustawy, jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, (...)
»