Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Termiczne wykorzystanie b(...)

Odnawialne źródła energii stają się istotnym składnikiem bilansów energetycznych wielu krajów i będą odgrywać zasadniczą rolę w działaniach na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych, poprawy bezpieczeństwa energetycznego i wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego1. W Polsce główną pozycję wśród odnawialnych źródeł energii stanowi biomasa, która może być konwertowana do różnych nośników energii w takich procesach jak piroliza, spalanie, zgazowanie czy też fermenta(...)
»

Prawo zamówień publicznyc(...)

Nieprawidłowości wychwytywane przy udzielaniu zamówień publicznych to żelazny punkt rozpraw w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Niestety, cały szereg wątpliwości w posługiwaniu się ustawą – Prawo zamówień publicznych bierze się z jej często niejednoznacznych, nie zawsze przejrzystych przepisów i częstych nowelizacji. Ustawa z 7 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny f(...)
»