Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Transgraniczne przemieszc(...)

Doświadczenia po roku obowiązywania w Polsce przepisów UE W UE zagadnienia związane z międzynarodowym obrotem odpadami regulują przepisy Rozporządzenia Rady Europy Nr 259/93 w sprawie nadzoru i kontroli przesyłania odpadów w obrębie, do Wspólnoty oraz poza jej obszar. W trakcie negocjacji akcesyjnych Polska zobowiązała się do przyjęcia acquis communautaire, co oznacza, że od 1 maja 2004 r. w kraju obowiązują przepisy analogiczne do pozostałych krajów UE. Wdrożeniu do p(...)
»

Demontaż pojazdów(...)

Z powodu braku w naszym kraju nowoczesnych linii technologicznych do demontażu pojazdów powszechna jest obecnie kasacja pojazdów w niewielkich punktach demontażu, gdzie proces ten wykonywany jest często obok zasadniczej działalności, np. przy warsztatach samochodowych, na terenach magazynowo-warsztatowych zakładów rolniczych, przy komisach samochodowych itp. Ocenia się, że obecnie w całym kraju na złomowiska trafia ok. 500 tys. pojazdów, z czego recyklingiem objęte jest tylko ok. 20%. (...)
»