Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Oceny ilościowe wód opado(...)

Pełne i wiarygodne oszacowanie ilości wód opadowych jest zadaniem złożonym, a jednocześnie niesłychanie istotnym. Z punktu widzenia zagadnień hydrologii i gospodarki wodnej wody opadowe stanowią podstawowy czynnik wymuszający obieg wody w zlewni. Determinuje on zarówno kształtowanie się cyklu hydrologicznego, jak i zasobów wodnych, zagrożeń powodziowych i całego szeregu innych zagadnień. Z kolei dla inżynierii sanitarnej, ilość wód opadowych stanow(...)
»

Gospodarka odpadami(...)

Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” Dobiegają końca prace zmierzające do przyjęcia przez Radę Ministrów Narodowej Strategii Spójności realizowanej m.in. poprzez Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko”. 5 października br. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przeprowadziło w Warszawie kolejną konferencję konsultacyjną nad przygotowywanym Programem. Głównym celem Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” jest podn(...)
»