Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ustawa o elektromobilnośc(...)

Pod koniec minionego roku prace nad ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych nabrały tempa. Trwający około dziewięciu miesięcy proces legislacyjny zbliża się do końca, a ustawa jest już niemalże gotowa. Warto się przyjrzeć, co nas czeka po jej wejściu w życie. Projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (dalej zwany w skrócie ustawą lub ustawą o elektromobilności) z założenia ma być podstawowym aktem prawnym, „konstytucją” regulującą głó(...)
»

Paliwo z biomasy i paliw (...)

Według aktualnych prognoz Departamentu Energetyki Stanów Zjednoczonych zużycie energii elektrycznej na świecie do 2020 r. wzrośnie o ponad 60% w porównaniu do stanu obecnego. Stanowi to duże wyzwanie dla energetyki. Musi ona być zintegrowana z rosnącymi ograniczeniami emisji zanieczyszczeń, deregulacją rynku energetycznego, wprowadzeniem konkurencji oraz wzrastającą dbałością o kurczące się zasoby paliw kopalnych. Ważnym czynnikiem motywującym i wspierającym realizację polityki o(...)
»