Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Odpady poubojowe – biogaz(...)

Ochrona środowiska naturalnego i zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego obejmuje między innymi neutralizację różnego rodzaju odpadów powstających w wyniku działalności człowieka. Do jednych z najbardziej uciążliwych należą odpady bioorganiczne generowane w rolnictwie. Odpady pochodzenia roślinnego najczęściej po kompostowaniu wracają do środowiska jako bezpieczny nawóz. Gorzej z tymi odzwierzęcymi, gdyż zarówno metaboliczne (gnojowica, odchody, po(...)
»

Rekompensata za usuwane d(...)

Usuwanie drzew i krzewów, poza pewnymi wyjątkami, powinno się odbywać na mocy decyzji administracyjnej, której podstawy opisano w Ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU nr 92, poz. 880, z późn. zm.). Z samej nazwy ustawy, a także rozdziału poświęconego temu zagadnieniu wynika jasność intencji ustawodawcy, który istotnie ograniczył prawo posiadacza nieruchomości do decydowania o losach zieleni. Ograniczenie to ma na celu ochronę zasobów prz(...)
»