Wszystkie artykuły w kategorii: "Technika"

Polecane artykuły:

Spółki komunalne a orzecz(...)

Zgodnie z art. 164 ust. 1 i 3 Konstytucji RP, podstawową jednostką samorządu terytorialnego (JST) jest gmina, która wykonuje wszystkie jego zadania, niezastrzeżone dla innych JST. Z kolei Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (u.s.g.) w art. 6 ust. 1 stanowi, że do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Oznacza to przyznanie jej kompetencji do rozstrzygania wszystkich spr(...)
»

W trosce o równowagę(...)

Jednym z głównych celów działalności regionalnych dyrekcji ochrony środowiska (RDOŚ) jest dbałość o utrzymanie równowagi pomiędzy gospodarczym rozwojem województwa a ochroną terenów cennych przyrodniczo. NIK postanowił sprawdzić, jak RDOŚ-e radzą sobie z tym zadaniem. Okazało się, że choć w toku kontroli wykryto pewne nieprawidłowości, to jednak ogólna ocena jest pozytywna. Inspektorzy przyjrzeli się działaniom tylko czterech Regionalnych Dyrekcji: w Białymstoku, Ka(...)
»