Wszystkie artykuły w kategorii: "Rośliny"

Polecane artykuły:

Zasoby energii odnawialne(...)

Rozwój energetyki odnawialnej przynosi wiele korzyści zarówno społecznych, gospodarczych, jak i ekologicznych. I choć obecnie źródła energii odnawialnej nie mają jeszcze decydującego znaczenia dla bezpieczeństwa energetycznego województwa i kraju, to jednak ich zaletą jest wzmacnianie bezpieczeństwa w skali lokalnej oraz przyczynianie się do poprawy zaopatrzenia w energię, w szczególności terenów o słabej infrastrukturze energetycznej. (...)
»

Co czeka branżę opakowani(...)

Ostatni rok przyniósł wiele zmian prawnych i systemowych w zakresie odpadów komunalnych. Dużą ich część stanowią odpady opakowaniowe, które przedsiębiorcy muszą zagospodarować poprzez odzysk i recykling. Stanowią one między 30% a 40% masy odpadów komunalnych i nawet do 60% ich objętości. W myśl nowej dyrektywy o odpadach, polski rząd planuje zwiększenie selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych. Dziś, aby dobrze zinterpretować nowy system, trz(...)
»