Wszystkie artykuły w kategorii: "Ochrona i pielęgnacja"

Polecane artykuły:

Nowelizacja ustawy wodoci(...)

O rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków dyskutowano na 97. posiedzeniu Sejmu, które odbyło się 15 lutego. W dyskusji, w której wystąpiło 11 reprezentantów różnych opcji, nie było istotnych akcentów krytycznych ani różnic zdań. Dwóch posłów (SLD i Samoobrona) dostrzegło walory zapisów dotyczących wód opadowych, których nie było w projekcie. Jeden (UP) dostrzegł wpływ regulacji zawartych w projekcie na równoważe(...)
»

Odpady powstające w ferma(...)

Hodowla zwierząt jest działalnością znaną ludzkości od bardzo dawna i nie zawsze kojarzoną z negatywnym oddziaływaniem na środowisko. Radykalne zmiany nastąpiły dopiero wraz z upowszechnieniem dużych, przemysłowych ferm hodowlanych. Obiekty takie wprowadzają do środowiska znaczne ilości różnorodnych substancji, które mogą stanowić źródło zagrożeń dla ludzi i środowiska. Względy ochrony środowiska wymuszają więc podjęcie działań ograniczających negatywny wpływ ferm hodowlanych na środowisko ta(...)
»