Projektowany system planowania przestrzennego

wydany w Zieleń Miejska – 2017-8
  DRUKUJ

Zgodnie z ustaleniami Kodeksu urbanistyczno-budowlanego (KUB), do lokalnych aktów planowania przestrzennego zaliczać się będą: studium rozwoju przestrzennego gminy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub miejscowe przepisy urbanistyczne. Rozstrzygnięcie o dopuszczalności lokalizacji inwestycji w przypadku braku planu miejscowego nastąpi w ramach nowo wprowadzonej instytucji tzw. zgody inwestycyjnej, po ustaleniu zgodności inwestycji ze studium rozwoju przestrzennego gmin. Zgoda inwestycyjna zastąpi dotychczasowe: decyzje o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę, zgłoszenia z projektem budowlanym, zgłoszenia „zwykłe” zamiaru budowy i zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego. Zgoda inwestycyjna będzie udzielna w formie decyzji administracyjnej przed rozpoczęciem inwestycji zaliczanych do kategorii 2-6. Kate [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus