Wszystkie artykuły w kategorii: "Kształtowanie przestrzeni"

Polecane artykuły:

Przepisy akcyzowe do popr(...)

Statutowe Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Krajowa Izba Biopaliw, które odbyło się 17 czerwca br., stanowiło nie tylko okazję do szczegółowego podsumowania działalności KIB-u w 2014 r., ale też do omówienia najważniejszych wyzwań i problemów, jawiących się zarówno przed samym Stowarzyszeniem, jak i całą branżą biopaliw w Polsce. Po raz kolejny dyskusja ta nie była prowadzona jedynie przez członków KIB-u lecz także gości zaproszonych do udziału w spotkaniu i reprezentujących na(...)
»