Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Niskoemisyjne bioreaktory(...)

Duże oczyszczalnie ścieków komunalnych, otoczone osiedlami mieszkaniowymi, muszą sprostać specjalnym wyzwaniom w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pod względem emisji zanieczyszczeń lotnych do atmosfery. Mowa tu o emisji zanieczyszczeń lotnych, często uciążliwych i niebezpiecznych dla zdrowia osób obsługujących obiekty technologiczne oczyszczalni i dla mieszkańców wspomnianych osiedli. Potencjalne zagrożenia i uciążliwość zanieczyszczeń wyemitowanych do (...)
»

Reorientacja "na froncie"(...)

Zmiana unijnych dyrektyw odpadowych nastąpi, ale później i w bardziej ambitnej wersji. Komisja Europejska 16 grudnia br. ustaliła swój plan pracy na 2015 r. Zapowiedziano m.in. wycofanie propozycji w zakresie gospodarki w obiegu zamkniętym i zadeklarowano przedstawienie do końca 2015 r. bardziej ambitnych propozycji. To bardzo ciekawa sytuacja i zdecydowanie warta przeanalizowania, ponieważ „odrzucenie” nie znaczy „zaniechania”, a w toku dalszych prac oznacza ambitn(...)
»