Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Osady – odpad czy surowie(...)

Ukazał się raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący gospodarki osadowej w polskich oczyszczalniach, a także obiegu dokumentów w obrębie danego obiektu i pomiędzy oczyszczalniami a odpowiadającymi za nadzór komórkami urzędów marszałkowskich. Wnioski nie są korzystne dla branży. Można wręcz stwierdzić, że wskazano szereg negatywnych przykładów i błędów, zarówno po stronie przedsiębiorstw, jak i administracji. Są to zazwyczaj uchybienia natury formalnej. Oczywiście n(...)
»

Eureka! Eureka!(...)

Właśnie takim okrzykiem żyjący w starożytności Archimedes ogłosił swoje odkrycie, które dzisiaj określamy mianem hydrostatyki. Tych słów używamy też w odniesieniu do odkryć naukowych i ciekawych pomysłów. Podczas konferencji INSTAL-WOD-KAN w Kielcach firmom, które zaprezentowały innowacyjne rozwiązania wręczono statuetki EUREKA 2009. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa połączona z wystawą pn. „Nowe urządzenia, mater(...)
»