Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zastosowanie art. 24a ust(...)

Niniejszy artykuł stanowi próbę interpretacji art. 24a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w odniesieniu do stanów faktycznych, w których przewidziana tym przepisem procedura uchwalania cen i stawek opłat może znaleźć zastosowanie. Zgodnie z treścią art. 24a ust. 1, należy wyróżnić dwie grupy sytuacji, w jakich interesujący nas tryb znajdzie zastosowanie: - powołanie lub utworzenie przedsiębio(...)
»

Odnawialne źródła energii(...)

Przeobrażenia gospodarcze ostatnich lat doprowadziły do tego, że w Polsce zaczęły pojawiać się instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii.  Polacy pracujący na zachodzie Europy już po przekroczeniu naszej zachodniej granicy mogą zobaczyć pojedyncze wiatraki oraz farmy wiatrowe, które z wiadomych względów są lokalizowane poza obszarami zabudowanymi wielkich miast czy nawet drobnych skupisk wiejskich. Takie wiatraki to brutalna, c(...)
»