Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Segregacja zmieszanych od(...)

Można stwierdzić, że pomimo członkostwa w Unii Europejskiej i wynikających z tego faktu zobowiązań w Polsce wciąż nie stworzono podwalin pod budowę zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Tak wynika z oceny stanu gospodarki odpadami w Polsce, dokonanej na podstawie sporządzonego przez ministra środowiska „Sprawozdania z realizacji Krajowego Planu Gospodarki Odpadami za okres od 29 października 2002 r. do 29 października 2004 r.” oraz zakresu zadań prze(...)
»

Zmiana w prawie i świadom(...)

Raport Najwyższej Izby Kontroli na temat funkcjonowania parków krajobrazowych w Polsce obnażył smutną prawdę – parki przegrywają z presją inwestycyjną i osadniczą lokalnych społeczności. Czy to oznacza, że obowiązujące przepisy w niedostatecznym stopniu gwarantują dobre działanie tych form ochrony przyrody w naszym kraju? Jak można temu zapobiec? Paweł Mikusek, radca ministra, Ministerstwo Środowiska Trudno nie zgodzić się z opinią, iż obowiązujące(...)
»