Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wzmacniamy PPP(...)

Prawie 740 osób zostało przeszkolonych w trakcie jesiennego cyklu 16 szkoleń z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego, zrealizowanych w ramach projektu „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce”. W spotkaniach brali udział wójtowie, burmistrzowie, skarbnicy, osoby merytorycznie zajmujące się inwestycjami, prawnicy, specjaliści ds. zamówień publicznych, dyrektorzy szpitali i szefowie spółek komunalnych. Średnio w spotkaniach organizowanych od września do pa(...)
»

Możliwości ITS na przykła(...)

Rolą inteligentnych systemów sterowania bądź zarządzania transportem (ITS) jest wykorzystanie możliwości technologicznych oraz technik zarządzania w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu, efektywności systemu transportowego oraz ochrony środowiska naturalnego. W praktyce większość usług związanych z ITS wiąże się z dostosowaniem reakcji do aktualnego stanu: natężenia ruchu na drodze, wypadku, zapotrzebowania na usługi transportowe, lokalizacji miejsc parkingowych it(...)
»