Wszystkie artykuły w kategorii: "W strefie zieleni"

Polecane artykuły:

Konferencja zakończona z (...)

Międzynarodowa Konferencja South Baltic Gas Forum 2011, która odbyła się w dniach 5-8 września na Politechnice Gdańskiej, dotyczyła bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz promocji innowacyjnych rozwiązań w energetyce opartej na gazie. Program konferencji obejmował szeroko pojętą tematykę gazu łupkowego, biogazu i gazu ziemnego. Oprócz obrad Forum przygotowano wiele sesji edukacyjnych i szkoleniowych. Organizatorami Konferencji byli: Politechnika Gd(...)
»

Inwestycyjny kalejdoskop(...)

Podkarpackie przedsięwzięcie Na terenie gm. Trzebownisko (woj. podkarpackie) realizowany jest projekt, mający na celu uporządkowanie i rozbudowę systemu wodociągowego. Przedsięwzięcie warte ponad 4 mln zł brutto obejmuje m.in. rozbudowę i modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Jasionce. Założeniem projektu jest uzyskanie przepustowości obiektu na poziomie 4000 m3/dobę. W tym celu wykonane zostaną dwa ciągi technologiczne: uzdatniający wodę ze studni istniejącyc(...)
»