Wszystkie artykuły w kategorii: "Rośliny"

Polecane artykuły:

Odpady a dobrze pojęty in(...)

Bożena Pawlak Pewna firma z Białegostoku wystąpiła z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na usuwanie odpadów w gminie Dąbrowa Białostocka. Zgodnie z wymogami Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach firma ta zwróciła się do zarządzającego składowiskiem przedsiębiorstwa komunalnego o wyrażenie gotowości przyjmowania odpadów. Przedsiębiorstwo to jednocześnie zajmujące się ich usuwaniem z tego terenu, pod płaszczykiem przyjętego programu gospodarki (...)
»

Oczyszczalnia ścieków - b(...)

Ścieki, powstające wskutek działalności człowieka, to zanieczyszczone substancjami stałymi, płynnymi, gazowymi lub mikroorganizmami wody z sieci wodociągowych, indywidualnych systemów zaopatrzenia w wodę lub wody opadowe. W zależności od pochodzenia wyróżnia się trzy podstawowe grupy ścieków. Ścieki bytowo-gospodarcze, powstające w trakcie zaspokajania podstawowych potrzeb higieniczno-sanitarnych i bytowych w gospodarstwach domowych, obiektach użytecznośc(...)
»