Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

BIP – czarno na bia(...)

Od 1 lipca każda jednostka gmina powinna publikować na swojej witrynie WWW Biuletyn Informacji Publicznej (BIP). Ustawa o dostępie do informacji publicznej artykułuje prawo każdego obywatela do dostępu do informacji o sprawach publicznych. Zobowiązuje jednocześnie władze publiczne oraz podmioty wykonujące zadania publiczne do udostępniania tzw. informacji publicznej. N(...)
»

Potrzebne jest wsparcie d(...)

W Polsce udział energii z OZE w energii finalnej w stosunku do innych krajów UE nie jest na zadowalającym poziomie. Zasoby odnawialnych źródeł wciąż nie są pełni wykorzystywane. System wsparcia inny niż w większości państw UE nie jest jedynym czynnikiem mogącym przyśpieszyć i zdynamizować wykorzystanie energii OZE. Przemysł pracujący na rzecz OZE w Polsce nie rozwinął się adekwatnie do posiadanych zasobów. Nie posiadamy własnej fabryki turbin wiatrowyc(...)
»