Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Fakultatywna odmowa i opł(...)

Ustawa o dostępie do informacji o środowisku (u.o.ś.) z października 2008 r. przewiduje m.in., iż przy zaistnieniu określonych przesłanek organ może wyłączyć z udostępnienia pewne informacje (fakultatywne wyłączenie dostępności). Zgodnie bowiem z jej art. 17, można odmówić udostępnienia informacji, jeśli zajdzie jedna z czterech przesłanek. Organ administracji może odmówić udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie, jeżeli: 1)&(...)
»

Informator(...)

Drogi pod ostrzałem Izby NIK skontrolowała działania 37 zarządców dróg (Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad – centralę i jej 8 oddziałów, 7 zarządów wojewódzkich, 14 powiatowych, 7 zarządów w starostwach i urzędach miast na prawach powiatu) pod względem ustalania i egzekwowania przez jednostki zobowiązane do utrzymania dróg publicznych wymogów zabezpieczających jakość i terminowość wykonania robót drogowych. Z ustaleń Izby wynika, że w wyniku nieprawidłowości w d(...)
»