Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Odprowadzanie ścieków des(...)

Zgodnie z nieco zmienioną w ostatniej nowelizacji Prawa wodnego (DzU z 2005 r. nr 130, poz. 1087) definicją, do ścieków zalicza się także wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o twardej nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów. Zasadne jest więc pytanie o to, czy odprowadzanie tych (...)
»

TerraTec i Entrec(...)

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska i Energetyki, Lipsk 2001 Targi TerraTec odbywają się co 2 lata i są największą imprezą branżową w Niemczech wschodnich. Tegoroczna edycja targów TerraTec była już siódmą z kolei. Poprzednie targi, które miały miejsce w 1999 r., przyciągnęły 674 wystawców z 24 krajów i 18 tys. specjalistów z Niemiec i z zagranicy w roli zwiedzających (...)
»