Wszystkie artykuły w kategorii: "W strefie zieleni"

Polecane artykuły:

Szamański teatr cieni(...)

Paryż nocą uwodzi nie tylko rozświetlonymi, wylewającymi się na chodniki ulic, wypełnionymi ludźmi ogródkami licznych restauracji, iluminacjami kamienic, mniej lub bardziej przewidywalnymi oświetleniami znanych na całym świecie paryskich symboli. W pamięć zapadają także „świetlne utwory” o złożonej, wielobarwnej strukturze, tworzone przez mistrzów oświetleń iluminacyjnych. Jednym z nich jest niewątpliwie Yann Kersalé. Paryskie Mu(...)
»

Biogazownie rolnicze – ak(...)

W ostatnim czasie obserwujemy wyraźny wzrost zainteresowania budową biogazowni. Trzy lata temu Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej, Stowarzyszenie Energii Odnawialnej, Polska Izba Biomasy oraz Stowarzyszenie Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej zainicjowały przygotowanie strategicznego dokumentu na rzecz rozwoju biogazowni w oparciu o surowce pochodzenia rolniczego „Innowacyjna Energetyka – Rolnictwo Energetyczne”. Opracowanie zostało przekazane d(...)
»