Wszystkie artykuły w kategorii: "Technika"

Polecane artykuły:

Rzecz o strażach miejskic(...)

Artykuł 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym1 stanowi, że sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli należą do zadań własnych gmin. Natomiast z art. 29 ust. 1 ustawy o administracji rządowej w województwie2 wynika, że komendant wojewódzki (stołeczny) policji wchodzi w skład wojewódzkiej administracji zespolonej i podlega bezpośrednio wojewodzie. Tak więc samorząd nie ma faktycznego wpływu na działania policji. Dlatego jedną z możliwości wywiązania si(...)
»

Seaquest - ochrona sieci (...)

Agnieszka Szuster, Jerzy Ślusarczyk Nowoczesne technologie uzdatniania pozwalają na tłoczenie do sieci wodociągowej wody o coraz lepszych parametrach jakościowych. Nie daje to jednak gwarancji, iż woda o równie dobrych parametrach dotrze do odbiorców. Główną przyczyną tej sytuacji jest stan sieci i instalacji wodociągowych, które wykonane są z materiałów podatnych na korozję i zarastanie osadami. W głównej mierze zjawiska te wpływają na pogarszanie się jakości wody. (...)
»