Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo i zarządzanie"

Polecane artykuły:

O potrzebie zmiany ustawy(...)

Artykuł postuluje potrzebę zmian w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków uchwalono 7 czerwca 2001 r.1. Wprowadziła ona bardzo poważne zmiany w samej koncepcji zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków2. Za jedną z podstawowych wartości, którą w tej ustawie prawodawca starał się u(...)
»

Metody zagospodarowania o(...)

Problemy gospodarki osadowej znajdują coraz szerszy wydźwięk w gronie fachowców zajmujących się problematyką oczyszczania ścieków, ale co ważniejsze – wśród decydentów. W literaturze fachowej pojawia się coraz więcej artykułów związanych z tą tematyką, a także nawiązań do problemów eksploatatorów oczyszczalni ścieków, które wystąpią po 1 stycznia 2013 r. Wtedy zacznie obowiązywać rozporządzenie doty(...)
»