Wszystkie artykuły w kategorii: "Parki i ogrody"

Polecane artykuły:

Trawniki w mieście(...)

Trawniki, jako powierzchnie gruntu pokryte roślinnością trawiasto-zadarniającą, pojawiały się często w ogrodach przypałacowych w okresie renesansu, a stały się powszechne w ogrodach barokowych. W miastach trawniki pojawiły są dopiero w drugiej poł. XIX w. wraz z rozwojem zieleni miejskiej. Obecnie w strukturze obszarów terenów zieleni miast, trawniki stanowią 50-70% powierzchni zieleni. Najwięcej miejsca zajmują w parkach, zieleńcach i w ozdobnych ogrodach przydomowych. (...)
»

Z epoki maszyn parowych w(...)

W ciągu jednego roku można bardzo wiele dokonać w dziedzinie edukacji ekologicznej i tym samym przyczynić się do ochrony środowiska. Przykładem jest Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania (GPO) w Bogatyni, którego działania zyskały uznanie w oczach Kapituły – zdobyło ono tytuł „Mistrza Edukacji Ekologicznej” w VIII edycji Konkursu „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu. (...)
»