Wszystkie artykuły w kategorii: "Architekt krajobrazu"

Polecane artykuły:

Nafta i Gaz 2014(...)

W warszawskim Pałacu Kultury i Nauki w dniach 17-18 września br. odbyła się XII Międzynarodowa Konferencja i Wystawa „Nafta i Gaz 2014”, zorganizowana przez Zarząd Targów Warszawskich pod honorowym patronatem wicepremiera – ministra gospodarki, ministra Skarbu Państwa, podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska – głównego geologa kraju, rektora Akademii Górniczo-Hutniczej, Urzędu Dozoru Technicznego, Organizacji Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego, Polskiej Izby Przemysłu Chemi(...)
»

Partnerstwo na rzecz OZE (...)

Do osiągnięcia sukcesu w kwestii zahamowania zmian klimatu, zmniejszenia obciążenia środowiska emisją zanieczyszczeń i ilością odpadów konieczne jest zintegrowanie działań instytucji pozarządowych, środowisk akademickich, przedsiębiorców i całego społeczeństwa. Dobrą płaszczyzną do realizacji wspólnych inicjatyw jest edukacja.1 Obecnie nikt nie ma już wątpliwości, że samo zmienianie się klimatu nie jest niczym no(...)
»