Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Związek na odpady(...)

Realizacja kompleksowego, regionalnego programu gospodarki odpadami, utrzymanie i rekultywacja starych wysypisk odpadów oraz wybudowanie zakładu utylizacji odpadów komunalnych, a następnie jego eksploatacja to podstawowe zadania stojące przed Mazurskim Związkiem Międzygminnym – Gospodarka Odpadami. Obszar działania Związku wyróżnia się w skali kraju i Europy różnorodnością i bogactwem przyrody, a jej zachowanie jest chyba największą szansą rozwoju dla tego niezbyt zamożnego(...)
»

Zmiany klimatyczne – różn(...)

Niedawno w Poznaniu debatowano na temat możliwości i potrzeby ograniczenia wpływu działalności gospodarczej człowieka na zmiany klimatu. Konferencja ta stała się też powodem, dla którego wydawcy zaproponowali czytelnikom, niekoniecznie ściśle naukowe, pozycje dotyczące tej problematyki. Jedną z nich jest „Ekologia – stereotypy i rzeczywistość” Patrice de Plunketta. Autor jest dziennikarzem i eseistą demaskującym „despotyzm ekonomii”. Pisze on np. o wydaniu(...)
»