Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Jak rozliczać koszty ogó(...)

Koszty ogólnego zarządu w literaturze dotyczącej rachunkowości definiuje się zwykle jako koszty związane z utrzymaniem zarządu przedsiębiorstwa oraz z organizacją przedsiębiorstwa jako całości. Najczęściej dzieli się je na koszty administracyjno-gospodarcze i ogólnoprodukcyjne.  Taki podział jest wystarczający dla małych przedsiębiorstw. W przypadku większych – nie pozwala na realną kontrolę tych kosztów i zaciemnia obraz działalności przedsiębiorstwa, nie mówi(...)
»

Oddziaływanie przedsięwzi(...)

Oceny oddziaływania na środowisko (OOS) należą do najważniejszych i najszybciej rozwijających się prewencyjnych instrumentów ochrony środowiska w świecie. Ich głównym celem jest nierozłączne traktowanie ochrony środowiska i wszelkich procesów rozwoju gospodarczego oraz zagospodarowania przestrzennego dla zapewnienia harmonijnej koegzystencji człowieka i przyrody. Procedury te muszą iść w parze z równoczesnym poszanowaniem potrzeb rozwo(...)
»