Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Bioodpady – wyzwanie nie (...)

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów wdraża jednolity system selektywnej zbiórki w Polsce. Co powinno być zbierane w brązowym pojemniku oznaczonym napisem „bio”? Czy wzrosną koszty zagospodarowania selektywnie zbieranych bioodpadów?  W Polsce wg oficjalnych statystyk (dane GUS-u o ilości odpadów komunalnych w 2015 r. oraz składzie odpadów komunalnych wg KPGO 2022) wytwarza się ok. 116 kg biood(...)
»

Praktyka organów administ(...)

Rozmieszczenie inwestycji oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu, zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, może być dokonane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Ponadto decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego lub w decyzji o warunkach zabudowy. W przypadku elektrowni wiatrowych wymienione możliwości są jednak mocno ograniczone.   Miejscowy pl(...)
»