Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Aspekty praktyczne wyboru(...)

Wybór jednego z dostępnych narzędzi informatycznych w warunkach polskich to zagadnienie niezwykle złożone. Brakuje jednoznacznie sformułowanych kryteriów umożliwiających szybkie dowiedzenie się, które z oferowanych na rynku narzędzi spełniają oczekiwania użytkowników. Dodatkowo praktyczna ocena integracji proponowanych programów z systemami GIS jest trudna ze względu na dużą różnorodność rozwiązań i subiektywność ocen1. Ilo(...)
»

Możliwość i opłacalność s(...)

Wprowadzenie oleju rzepakowego jako paliwa rozpałkowego do rozruchu kotłów pyłowych związane jest z szeregiem problemów technicznych i ekonomicznych. Przeprowadzone badania nad mieszankami oleju rzepakowego z olejem opałowym (mazutem) potwierdziły możliwości wprowadzenia olejów roślinnych do energetyki. Przeprowadzenie badania procesu spalania oleju rzepakowego surowego, oczyszczonego wykazały, że dla procesu spalania w palnikach olejowych olej rzepakowy nie musi być poddawany procesowi rafin(...)
»