Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Instytut Falandyzacji(...)

Coraz więcej twórczej inicjatywy przejawiają gminy, które wskutek braku chęci realizacji niezbędnych inwestycji (np. wod-kan czy drogowych) chcą budować (lub wybudowały) pomniki swej chwały w postaci instalacji przewymiarowanych – i to zarówno od strony wydatków (za drogie), jak i zdolności przerobowej (za duże). W przeciwieństwie do przedsiębiorców, którzy najpierw domykają portfel zamówień, a później budują, gminni urzędnicy najpierw realizują przedsięwzięcie, a później zastanawiają się,(...)
»

Zrównoważone prawo(...)

Zrównoważona inwestycja budowlana to taka, która realizuje założenia zrównoważonego rozwoju, a także spełnia wymogi nałożone przepisami prawa, w tym odnośnie ochrony środowiska. Aspekty prawne związane z procesami inwestycyjnymi i funkcjonującymi nieruchomościami omawiano na kolejnym spotkaniu w ramach projektu „Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej”, zainicjowanego przez firmę RD bud. Seminar(...)
»