Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Konsorcjum w postępowaniu(...)

Według art. 23 Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (P.z.p.),wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. Oznacza to, że jedną ofertę może złożyć więcej podmiotów, działających wspólnie w celu uzyskania i wykonania zamówienia. Zamawiający nie powinien różnicować sytuacji wykonawcy ze względu na to, czy jest to tzw. konsorcjum, czy s(...)
»

Obszar oddziaływania obie(...)

W trakcie lokalizowania, budowy i eksploatacji różnego rodzaju obiektów pojawia się problem ich oddziaływania na środowisko i obszaru objętego takim oddziaływaniem. Pojęcie „obszar oddziaływania” na gruncie przepisów o ochronie środowiska nie zostało jednak zdefiniowane. Pojęcie „obszar oddziaływania obiektu (budowlanego)” używane jest natomiast w przepisach ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU z 2006 r. nr 156, poz.1118), przede wszystkim w konte(...)
»