Wszystkie artykuły w kategorii: "W strefie zieleni"

Polecane artykuły:

Rośliny na skarpę południ(...)

Wybór roślin na skarpy powinien być podyktowany ich wytrzymałością na niesprzyjające warunki. Te najbardziej niekorzystne panują na skarpach o wystawie południowej, zwłaszcza na tych usytuowanych wzdłuż dróg o wielkim natężeniu ruchu samochodowego. Fragment skarpy południowej przy ul. Niestachowskiej w Poznaniu. Z powodu suszy wypalona trawa i rośliny zielne. Krzewy i drzewa(...)
»

Czysty biznes(...)

Trwające prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi skłaniają do szerszej refleksji na temat organizacji systemu w tym zakresie. Obecnie ustawa zakłada, że wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany zapewniać odzysk, w tym recykling odpadów opakowaniowych takiego samego rodzaju jak odpady opakowaniowe powstałe z tego samego rodzaju opakowań jak opakowania, w których wprowadził produkty. Obo(...)
»