Wszystkie artykuły w kategorii: "W strefie zieleni"

Polecane artykuły:

Polska Koalicja Biopaliw (...)

Od samego początku w dyskusji na temat projektu nowej dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (RED II) jako środowisko branżowe z uporem maniaka podkreślaliśmy, że decyzje dotyczące przyszłości sektora biopaliw w UE w perspektywie do 2030 roku będą miały swoje bezpośrednie przełożenie na nierozerwalną z nimi podaż pasz białkowych. Konsekwencją tego była także decyzja o zmianie nazwy naszej platformy, która uwzględniać powinna tę kwestię literalnie. W szczególn(...)
»

Kalendarium(...)

21-23.06.2013, Biała Podlaska II Festiwal Sztuki Kreatywnego Recyklingu Organizator: Fundacja Kreacja Magia Rak, Biała Podlaska Info: 798-183-307; biuro@papierowawiklina.pl; http://papierowawiklina.pl 26-27.06.2013, Kraków Konferencja szkoleniowa „Obecny i projektowany stan prawny w zakresie gospodark(...)
»