Wszystkie artykuły w kategorii: "Technika"

Polecane artykuły:

Zbieranie odpadów przez i(...)

W jakich przypadkach przy zbieraniu odpadów wymagane jest zezwolenie, a kiedy nie jest ono potrzebne? Czy odpady komunalne w obrębie nieruchomości może zbierać bez zezwolenia każdy podmiot? Wokół kwestii zbierania odpadów przez ich wytwórcę pojawia się szereg wątpliwości. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 34 ustawy z 2012 r. o odpadach, pod pojęciem zbierania odpadów rozumie się gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstę(...)
»

Zielone tory(...)

W wielu miastach Europy coraz bardziej popularne staje się zazielenianie torowisk, co można zobaczyć w Barcelonie, Bazylei, Brukseli, Berlinie, Frankfurcie, Mediolanie, Pradze, St.-Etienne, Strasburgu, a także w Polsce (w Poznaniu, Sosnowcu, Warszawie) oraz w Japonii (w Kagoshimie). W Dreźnie już 24 km sieci tramwajowej upiększono trawnikiem. Praktyka okrywania torowisk trawnikami nie jest niczym nowym, a po raz pierwszy tory obsiano trawą w Liverpoolu w 1924 r. W w(...)
»