Wszystkie artykuły w kategorii: "Rośliny"

Polecane artykuły:

Dla kogo darmowe uprawnie(...)

Zgodnie ze znowelizowaną w 2009 r. dyrektywą EU ETS, w systemie handlu emisjami, począwszy od 1 stycznia 2013 r., odchodzi się od zasady bezpłatnego przydzielania uprawnień do emisji, jak było w latach 2005-2012. Mimo to niektóre podmioty będą mogły jeszcze skorzystać z pewnej puli darmowych uprawnień.   Przydziały ustalano w Krajowych Planach Rozdziału Uprawnień (KPRU), które w Polsce wprowadzano w ramach rozporządzeń Rady Ministr(...)
»

Transformacja miasta w sm(...)

Popularność idei smart city rośnie w Polsce w bardzo szybkim tempie. Większość miast aspiruje lub dąży do tego, aby stać się miastem inteligentnym. Można jednak odnieść wrażenie, że często idea ta rozumiana jest dość powierzchownie. Miasta koncentrują się na realizowanych silosowo przez poszczególne komórki miejskie tzw. projektach smart city. Często brakuje koordynacji, współpracy, strategii i zintegrowanego podejścia w ich realizacji. W konsekwencji miasta nie kor(...)
»