Wszystkie artykuły w kategorii: "Rośliny"

Polecane artykuły:

Inwestycje i polityka jak(...)

Wkład Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie (MPWiK) w działania na rzecz środowiska naturalnego w 2006 r. był nieoceniony. Dzięki realizacji projektu pn. „Oczyszczalnia ścieków Płaszów II w Krakowie” zyskało nie tylko miasto, ale również cały kraj. Pod koniec lat 90. ubiegłego wieku MPWiK rozpoczął starania o pozyskanie środków unijnych na rozbudowę i modernizację Oczyszczalni Ścieków „Płaszów” w Krakowie, które 28 grudnia 2000 r.(...)
»

Gmina Gierałtowice zakońc(...)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Przyszowicach zakończyło realizację projektu „Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowice”. Uroczystość wieńcząca inwestycję odbyła się 9 marca br. na terenie oczyszczalni ścieków w Przyszowicach. Jest to pierwszy projekt budowlany na taką skalę w gm. Gierałtowice. W ciągu pięciu lat w sołectwach Gierałtowice, Chudów, Przyszowice i Paniówki zbudowano ok. 88 km kolek(...)
»