Wszystkie artykuły w kategorii: "Rośliny"

Polecane artykuły:

Dyrektor Roku 2014(...)

Dyrektor Roku 2014 Kolejna edycja konkursu o tytuł dyrektora Roku Zakładu Oczyszczania Miast trwa. Przedsięwzięcie to jest wspólnie organizowane przez redakcję „Przeglądu Komunalnego” oraz Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast. Kapituła wytypowała pięciu kandydatów – poznajmy ich sylwetki. Artur Bogacki prezes Zarządu Spółki SITA JANTRA z siedzibą w Szczecinie Pierwszy ka(...)
»

Martwe prawo pozwala dren(...)

W określonych prawnie przypadkach producenci i wprowadzający na rynek produkty w opakowaniach ponoszą opłatę za gospodarowanie odpadami opakowaniowymi. Jest ona wkalkulowana w cenę produktu. Według danych PRO Europe – organizacji zajmującej się odzyskiem opakowań w Europie – Polska na tle wielu krajów UE wypada pod tym względem bardzo słabo. Przykłady? Opłaty w przeliczeniu na tonę dla opakowań detalicznych z tworzyw sztucznych: Austria – ponad 600 euro, Hiszpania –(...)
»