Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo i zarządzanie"

Polecane artykuły:

Projekt ustawy o recyklin(...)

FORUM RECYKLINGU POLEKO 2004 Polska jest jedynym krajem spośród 25 państw Unii Europejskiej, który dotychczas nie transponował dyrektywy 2000/53/WE z 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. Urz. WE L 269 z 21.10.2000, z późn. zm.). Termin transpozycji dla „starych” państw członkowskich minął 21 kwietnia 2002 r., a dla nowych – 1 maja 2004 r. Dyrektywa ta została wydana w oparciu o art. 175(1) Traktatu o ustan(...)
»

Kto zostanie Dyrektorem r(...)

Podsumowanie nominacji w plebiscycie na Dyrektora roku 2002 O przyznanie tytułu Dyrektora roku 2002 walczy w tej edycji czterech prezentowanych poniżej dyrektorów i prezesów. O tym, kto zwycięży w plebiscycie Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast i „Przeglądu Komunalnego” zadecyduje liczba głosów, oddanych na poszczególnych kandydatów. Wyniki plebiscytu zostaną ogłoszone podczas jesiennego Zjazdu Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast, a(...)
»