Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"

Polecane artykuły:

Zmiana przepisów dotycząc(...)

Wskazuje on kierunek rozwoju sektora gospodarki odpadami. Aktualne Rozporządzenie Ministra Środowiska z 11 września 2012 roku ws. MBP (DzU z 2012 r. poz. 1052), zawiera przepisy, dotyczące m.in. wymagań odnośnie prowadzenia mechaniczno-biologicznego przetwarzania (MBP) zmieszanych odpadów komunalnych. Wspomniany projekt jest obecnie na etapie konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych. Projekt został już parafowany przez wiceministra Janusza Ostapiuka, ale dokument wstrzymano w dep(...)
»

Od redakcji(...)

Wszystko ulega ustawicznym zmianom. Zmieniają się otoczenie, krajobraz i środowisko. Nie zawsze na lepsze, choć wierzę, że „ludzi dobrej woli jest więcej”. Rewitalizacja to główny temat tego numeru. Pojęcie ostatnio często używane, ale czy zawsze właściwie? Nie brak w tym przypadku nieporozumień. Rewitalizacja to nic innego jak nadawanie czemuś nowego życia, a w zasadzie jakościowa zmiana funkcji społecznych zdegradowanego terenu. Europa już od dziesięcioleci nieustannie podejm(...)
»