Wszystkie artykuły w kategorii: "Kształtowanie przestrzeni"

Polecane artykuły:

Wierzba w zagospodarowani(...)

Pierwsze doświadczenia Spółka Wodno-Ściekowa „Prosna” w Kaliszu uprawia wierzbę energetyczną na terenach wokół Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Kucharach. Jest to jeden z elementów realizowanego zintegrowanego programu rolniczego zagospodarowania osadów ściekowych i produkcji biomasy. Wdrożony system przyniósł oczekiwane efekty, potwierdził przydatność osadów z procesu oczyszczania ścieków do zasilania gleb wykorzystywanych do produkcji biopaliw, z jednoczesny(...)
»

Fotowoltaika w przedsiębi(...)

Zapotrzebowanie na energię w przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych jest ogromne. W wielu z nich   potrzeby te są  częściowo pokrywane energią produkowaną w agregatach kogenergacyjnych  na bazie biogazu pozyskiwanego w procesie fermentacji osadów ściekowych.  Wg danych z URE ( stan na koniec 2014 r.) moc zainstalowana w tych przedsiębiorstwach wynosi  ponad 56 MW.  Jeszcze do niedawna  tak  produkowana energia w tych p(...)
»