Wszystkie artykuły w kategorii: "Informacje"

Polecane artykuły:

Odzysk i zezwolenia wg no(...)

Przedmiotem zainteresowania były już jej struktura („Recykling” 1/2013) oraz jej zakres („Recykling” 2/2013). Tym razem analizie poddane zostaną wybrane regulacje odnoszące się do odzysku oraz jego reglamentowania. Na początku trzeba zwrócić uwagę na całkowicie nową definicję odzysku. Według ustawy z 14 grudnia 2012 r., to jakikolwiek proces, dzięki któremu odpady mogą być wykorz(...)
»

Korzyści z drzew na teren(...)

  Gdy patrzymy na drzewa, które ubogacają zielenią betonową architekturę miast, nie zdajemy sobie sprawy, że mamy do czynienia z najbardziej twórczymi organizmami na świecie, które potrzebują do życia tylko energii ze słońca, dwutlenku węgla z powietrza oraz wody z solami mineralnych z gleby, przemieniając je, przy użyciu chlorofilu, w życiodajne węglowodany. W wyniku tych procesów 90% masy drzew jest budowane z gazów atmosferycznych (woda (...)
»